Laukströms Utbildning & Service

Vuxen HLR med hjärtstartare

Utbildningen ger deltagaren kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp.

Vi har flera olika färdiga utbildningspaket men skräddarsyr även efter kundens önskemål. Våra Instruktörer är utbildade och certifierade enligt HLR Rådets riktlinjer.  L-ABC, första hjälpen

Den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Deltagarna får lära sig ett akut omhändertagande av någon om den har råkat ut för en olycka eller akut sjukdom.

D-HLR

I den här utbildningen lär sig deltagarna att använda en halvautomatisk hjärtstartare/defibrillator. Deltagaren ska efter genomgången utbildning kunna agera vid andnings och hjärtstopp med hjärtstartare.Grundutbildning Krisstöd, kristeam

I utbildningen krisstöd får deltagarna lära sig grunderna i kris/stress-reaktionens förlopp, vad som påverkar och vad som utlöser reaktionen. Deltagarna får kunskap om den emotionella första hjälpen och vilket stöd som behövs i efterförloppet/eftervården.

I utbildningen kristeam får deltagarna grunder för att bygga upp och förbättra kristeam i sin organisation. Deltagarna får kunskap om den emotionella första hjälpen och vilket stöd som behövs i efterförloppet/eftervården.

Barn-HLR med första hjälpen till barn.

Utbildningen ger deltagarna kunskap i HLR på barn i olika åldrar, hur du hanterar ett luftvägsstopp samt Första Hjälpen vid allvarlig sjukdom eller olycka. HLR på barn utövas inte på samma sätt som på vuxna pga att de är mindre.


Kombi utbildningar

Alla utbildningar går att kundanpassa och kombineras. Kontakta oss så hjälper vi er att anpassa utbildningen för just er verksamhet. Kontakta oss.

Copyright © 2013 Laukströms Utbildning & Service - Kontakta oss på info@laukstrom.se eller ring 070-4542725