Laukströms Utbildning & Service

Vår verksamhet.

Vi erbjuder utbildningar med kvalitetsgaranti inom Första hjälpen, Brand och riskhantering samt Krishantering.


Vi planerar och genomför realistiska och behovsanpassade övningar i kundernas egen arbetsmiljö.


Våra utbildningar följer HLR rådets riktlinjer och uppdateras löpande enligt gällande riktlinjer/lagstiftning.


Jag heter Sami Laukström och är instruktör samt huvudinstruktör i HLR för barn & vuxna, HLR med hjärtstartare och D-HLR (defibrillering, hjärtstartare), fötsta hjälpen.


Jag jobbar som brandmästare i Stor stockholms brandförsvar. I Stor stockholms brandförsvar är jag även debrifingledare där jag hjälper till med krisdtöd.


Med 22 års i räddningstjänsten har jag stor erfarenhet i akutvård och akut krisvård, där av kan jag garanterar hög kvalitet på alla utbildningar.


Välkommen att kontakta oss.


Copyright © 2013 Laukströms Utbildning & Service - Kontakta oss på info@laukstrom.se eller ring 070-4542725