Laukströms Utbildning & Service

Vi erbjuder kvalitetsutbildningar inom säkerhet för företag, organisationer och privatpersoner

Vi utbildar alla typer av arbetsplatser och organisatiner i Första-hjälpen, HLR, hjärtstartare, krisstöd och kristeam.

Med våra välutbildade instruktörer medverkar vi till att göra Er arbetsplats säkrare och tryggare. Våra utbildningar följer HLR rådets riktlinjer.

Se utbildningar.


Utbildningar baserad på verkliga erfarenheter

Våra utbildningar är verklighetsanpassade och noggrant utarbetade av ämnes­experter och branschfolk. Alla som utbildar är aktiva inom räddningstjänsten eller akutsjukvården. Vi håller oss kontinuerligt informerade om aktuella forskningsresultat och nya rön inom vårt verksamhetsområde. Som ett resultat avdetta är kursutbudet alltid uppdaterat och håller högsta kvalitet.


För en tryggare och säkrare arbetsplats

Laukströms Utbildning & Service  Första hjälpen utbildningar utgår utifrån HLR-rådets riktlinjer och rekommendationer och uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd enligt AFS 1999:7.

Copyright © 2013 Laukströms Utbildning & Service - Kontakta oss på info@laukstrom.se eller ring 070-4542725